LỜI CHÀO!

Bích Thủy Phổ Yên xin gửi lời chào thân ái đến cộng đồng Vnweblogs!

Hẹn sớm gặp lại tất cả mọi người!

Đức Chính

Thăm chị.

Chào chị Bích Thủy!

Lâu rồi mới gặp chị đây

Mới xa mấy chốc đã đầy nhớ mong

Ngồi buồn đếm giọt nắng non 

Mong xuân trở lại cho đông nhanh tàn

Để rồi cùng với thời gian

Bên nhau ta lại hân hoan vui mừng

Một thời sôi nổi đã từng

Nay mong ta lại vui cùng tháng năm.

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25145','t3hqgiujrtblrk60khpo7te104','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-24 09:34:05','/a299811/loi-chao.html')