HỘI VUI. Thơ. Đỗ Thị Bích Thủy

 

                       HỘI VUI

 

        Hội vui mới gặp nhau đây

 Mà như ánh mắt đong đầy mến thân

       Chưa xa lòng đã mong gần

 Niềm riêng những muốn ân cần sẻ chia

        Đâu rồi ý gửi lời thơ

 Bên hồ gặp gỡ nắng trưa mơ màng

        Bao giờ đến hội mà sang

 Sâm Cầm gọi bạn bay ngang trời chiều

 

  ĐỖTHỊ BÍCH THỦY

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25145','uav22jgoqe0eabu6lb70ol37d0','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-24 09:34:02','/a321627/hoi-vui-tho-do-thi-bich-thuy.html')