HƯƠNG ỔI

               Kết quả hình ảnh cho Quả ổi

                     HƯƠNG ỔI

     Thời gian năm tháng dẫu xa

Mùa về hương ổi la đà vườn xanh

     Sương còn ngưng giọt long lanh

Vườn Na mở mắt níu cành hôm mai

     Mong nhiều nên lắm quả sai

Nghe trong gió thoảng như ai gọi mình

      Đung đưa quả đậu cành xinh

Gọi nhau chim hót trung trinh tìm mồi