SỐNG MÃI ĐƯỜNG THI


       SỐNG MÃI ĐƯỜNG THI

       ( Họa thơ của Thi sỹ XL)

   

   Đó đây ra mắt hội thơ Đường

   Hứng khởi thi đàn viết tiếp chương

   Bảy chữ tứ hay quy đúng phép

   Tám câu niêm chắc luật cầm cương

   Cảnh tô vần gợi sâu hồn nước

   Ý sáng lời bay đậm sắc hương

   Ngôn ngoại tài nhân nâng thế mới

   Ngàn năm tu luyện mãi vương cường

 

      BÍCH THỦY PHỔ YÊN

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25145','s6mc4s6do8u0deti73a24j3d52','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-24 09:34:29','/a560146/song-mai-duong-thi.html')