BÊN SÔNG

 

                               

                            Hình trên internet

            BÊN SÔNG

 

Sông vẫn hiền thế kia

Bãi ngô xanh đến vậy

Lá ngụy trang năm ấy

 Rung theo nhịp chân đi

 

Mấy chục năm chia ly

Anh đi không trở lại

Gốc gạo thương nhớ mãi

Tháng ba về đơm hoa

 

 Chào mào ríu rít ca

 Như mừng vui lắm ấy

 Cải trổ ngồng hết thảy

 Óng vàng bên sông trôi

 

 Sim vẫn chín ven đồi

 Nắng chiều đà ngả bóng

 Giặc trong ngoài xâm lấn

 Mẹ anh hùng đơn thân

 

BÍCH THỦY PHỔ YÊN

                                 Hình trên internet

Bích Thủy Phổ Yên

Lời cám ơn

Lời cám ơn. Cám ơn anh LTH thăm trang với nhũng vần thơ đồng cảm

Lê Trường Hưởng

Mình Mẹ...

Chào mào ríu rít ca

Hoa Gạo nở tháng ba

Chiến trường anh nằm lại

Mình mẹ mắt lệ nhòa...