Gốm Sứ Tâm linh NASON

     

         Gốm Sứ Tâm linh NASON

   (Quý tặng doanh nhân Lê Duy Hảo)

   

       Ngàn năm Đất lở Sông bồi

NASON gốm sứ quê tôi thịnh thành

      Mười lần (1) nung luyện tinh anh

 “Hỏa biến”(2) khác biệt nên danh đặc thù

     Tượng pháp, Bình lọ, Ấm, Lư ( Lư hương)

Nghệ thuật độc đáo sáng như tâm vàng

      Thạch anh vật liệu cao sang

Tiêu chuẩn chất lượng vượt hàng Châu âu

      Đam mê Phật  pháp nhiệm màu

 Ứng trong thân chủ đêm thâu kiếm tìm

       Say sưa bằng cả con tim

Kỹ thuật “dung hóa” Vàng chìm trong men

     “Thần lửa”cho bí quyết thêm

 “Thế năng hóa khử” xanh lên màu ngà

       Men trong ngọc cũng thua xa

 Độc đáo dòng sứ dễ mà có hai

        Nức danh mở hội Dubai

 Bạn thương nhân, khách trong ngoài đều mê

        Hùng Vương tinh túy làng nghề

 NASON hưng thịnh trăm bề hiển vinh

 

(1)Gốm sứ NASON thường nung luyện tới 4 lần, tức 8 đến 10 lượt ra vào lò mới xuất xưởng”.

(2)Những chữ trong ngoặc là tên chuyên dùng của mặt hàng gốm sứ NASON

 

       THÁI HÀ