HAI CHÚ KHÔNG VỀ

        HAI CHÚ KHÔNG VỀ

 (Kính tặng vong linh BMVNAH Nguyễn Thị Đong)

        

         Dọc dài một dải Sông Thao

    Bao năm bồi đắp mùa vào xanh tươi

         Trách chi bên lở bên bồi

    Lặng thầm sông lững lờ trôi lững lờ

          Bến quê tháng đợi năm chờ

    Bà tôi qua lại con đò lắc lay

          “Nó đi từ bến sông này”

    Nhớ thương cũng cứ từ đây mà về

           Lo toan “Của ruộng đắp bờ”

    Nổi chìm con nước cũng chờ bà tôi

           Chú đi ngần ấy năm trời

    Thịt xương giờ biết ở nơi nào tìm

           Tháng ngày đau thắt con tim

    Thôi thì xây mộ chả tìm được đâu

          Chiều chiều gió thổi bãi sau

    Khôn thiêng mong chú ở đâu mộng về

           Bãi bồi xanh đến mải mê

    Đất làng thay đổi thăm quê (1) chú mừng

           Vinh danh “Bà mẹ anh hùng(2)

    Tiếng thơm con cháu gia đình vẻ vang

           Cây Đa rễ thẳng cành ngang

    Sông còn bến nước cả làng vẫn thương 

 

(1) Hai chú tôi hy sinh từ năm 1952 và 1953 nhưng bao năm không tìm thấy mộ . Gia đình đành xây mộ tượng trưng.

(2) Năm 2016 Mẹ được truy tặng danh hiệu BMVN Anh Hùng

       ĐỖ THỊ BÍCH THỦY

 

BÍCH THỦY PHỔ YÊN 

Lời cám ơn

Lời cám ơn

"khá hay...Kính tặng vong linh BMVNAH Nguyễn Thị Đong".

BT cám ơn nhiều ạ! Chúc tác giả gửi Com menst luôn an vui  

 

bỏ thuốc lá thanh nghị

cảm ơn chia sẻ khá hay