THẢO THƠM

          THẢO THƠM

Chiều thu mây ngả phía lưng đồi
Bóng mẹ lưng còng quét lá phơi
Trước cửa cau dừa xanh mượt lá 
Bên hiên trầu quế mướt giàn tươi
Tri ân tháng bảy lòng thêm nhớ
Báo hiếu sang rằm dạ chẳng vơi 
Gió thoảng mộ cha cây bóng mát 
Thảo thơm chia sẻ mẹ bao lời.

     BÍCH THỦY PHỔ YÊN  ( 8-18)