CỐM LÀNG VÒNG

     

     

 

              CỐM LÀNG VÒNG

 

Tiếng rao trên phố Cốm làng vòng

Đặc sản bao đời gánh bán rong   

Ngọt vị khách về lưu thấm dạ                                                                               

Thơm hương người đến khắc sâu lòng               

Nghiệp chuyên bánh tặng người trân quý                               

Khéo nấu chè mời bạn vẫn mong

Nhắp nếm mai xa rồi nhớ mãi            

Thu sang vọng tiếng lại hằng trông

 

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY