VỊNH ĐẦM VÂN LONG

   

  VỊNH ĐẦM VÂN LONG

Một phía tựa lưng núi đá cao
Vân Long (1) thiên tạo tự khi nào
Ngàn năm hang động lưu bầu đẹp
Muôn thủa nguồn trong thả sữa trao 
Bóng nước in trời đâu hiếm thấy 
Muôn loài sinh thủy có nơi nao
Câu ca “bẻ lái” chèo đưa đẩy
Cảnh sắc thanh bình quý biết bao

(1)Đầm Vân Long xã Gia Vân, Gia Viễn Ninh Bình. (Khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất vùng Bắc bộ)

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY