HÔM EM VỀ TRÀNG AN

HÔM EM VỀ TRÀNG AN

Hôm em về Tràng An
Cả cơ quan đông lắm 
Thuyền đi giăng một hàng

Hôm em về Tràng an
Cảnh sắc đầy thơ mộng
Thuyền bơi qua hang động

Nhũ đá thời hồng hoang
Hang sâu đầy hiểm trở 
Triều vua Đinh Tiên Hoàng

Hang Tối – Sáng thông sang 
Mạch nước ngầm mát thế
Câu chuyện thường nghe kể

Nước ngưng rượu tiến vua
Vùng sinh thái tự xưa
Núi giăng thành chiến lũy

Qua bao thiên niên kỷ
Trang sử càng vẻ vang
Mùa đến lúa trải vàng

Bên sông thuyền chở nặng 
Chiều mênh mông nhẹ nắng 
Hôm em về Tràng An


ĐỖ THỊ BÍCH THỦY

                            Hình trên mạng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25145','bfr9gkmda8hol342l1h6lnjn91','0','Guest','0','54.80.96.153','2018-09-24 09:34:13','/a565372/hom-em-ve-trang-an.html')