VỊNH HOA QUÂN TỬ ( Hoa Giun)

      VỊNH HOA QUÂN TỬ ( Hoa Giun)

  

  Hoa kia (1) rực rỡ hiến dâng đời

  Bông đỏ bông hồng nở thắm tươi

  Hiếu thảo ngàn năm ghi nghĩa lớn

  Thủy chung muôn thủa gợi tình khơi

  Trời thương suốt tháng ban màu đậm

  Đất thuận quanh năm tặng sắc ngời

  Đẹp cảnh say lòng du khách ngắm

  Tần ngần suy tưởng mái không thôi

(1)Sự tích Hoa Quân tử nói vè tình yêu chung thủy và lòng hiếu thảo với cha mẹ

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY