HỘI SÁCH HOÀNG THÀNH

HỘI SÁCH HOÀNG THÀNH

Đưa cháu đi hội sách 
Mừng giải phóng Thủ Đô
Hoàng Thành rực rỡ cờ 
Quầy trưng bày ngang dọc
Tôn vinh văn hóc 
Tuổi trẻ ham thích nhiều
Từ sớm đến cuối chiều
Gian hàng nào cũng chật
Cháu vẫn yêu thích nhất
Quầy trưng nhiều truyện tranh
Chiều thu nắng xuống nhanh 
Đèn điện bừng tỏa sáng
Thơm hương hoa cúc thoảng
Đêm Hà Thành Lung linh