MỪNG BÁC THIỆN TÁM MƯƠI

By Đỗ Thị Bích Thủy

Tính thiện bang giao người mến mộ

Tài cao xướng họa ý dung thời     

More...

ĐƯỢC TẶNG SÁCH

By Đỗ Thị Bích Thủy

Chân thành ghi dạ tình thân mãi                               

Cảm động lưu tâm nghĩa chẳng mờ

More...

LƯU LUYẾN

By Đỗ Thị Bích Thủy

Những cánh hoa Mộc miên

Đỏ bên bờ sông ấy

Kỷ niệm khơi thức dậy

Chuyến đò ngày giao quân

More...

QUA NGÕ NHÀ ANH

By Đỗ Thị Bích Thủy

 

 

Mỗi lần qua ngõ chỗ nhà anh  

Lại nhớ nôn nao cả ngọn ngành  

 

More...

SỐNG MÃI ĐƯỜNG THI

By Đỗ Thị Bích Thủy

   Đó đây ra mắt hội thơ Đường

   Hứng khởi thi đàn viết tiếp chương

More...

Ngày hội thơ Đường Việt Nam lần thứ XIII tại Hải Phòng

By Đỗ Thị Bích Thủy

Ngày hội thơ Đường Việt Nam lần thứ XIII tại Hải Phòng

More...

SUY NGẪM

By Đỗ Thị Bích Thủy

 Đường trần cám dỗ nhiều sa ngã

 Cốt giữ cho lòng vẹn tuyết trinh

More...

ẢNH-TƯỢNG

By Đỗ Thị Bích Thủy

Nghệ nhân khéo tạc nên hình tượng

 Ẩn  ý  bao  lời  ngộ  nghĩnh  thay

 

More...

LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO

By Đỗ Thị Bích Thủy

 

Náo nức từng bừng lễ hội hoa

Lung linh khoe sắc nắng giao hòa

More...

VỚI HẢI PHÒNG

By Đỗ Thị Bích Thủy

Trời ban thắng cảnh thiên nhiên đẹp

Chiến tích anh hùng vọng núi sông 

More...